VETTER Scandinavia AB VETTER Scandinavia AB

Se och sikta med LIZZARD

Exakt och säker inriktning, säker lastning

LIZZARD utökar truckförarens synfält och hjälper till att rikta in lasten exakt med hjälp av en laser. Skador på laster minskas avsevärt. 

 

Det kompakta eftermonteringssystemet monteras snabbt och enkelt på gaffelramen:

LIZZARD Premium med kamera och laser

LIZZARD Target med laser

LIZZARD Cam med kamera

 

LIZZARD video

LIZZARD Premium

 • Med kamera och laser (skyddsklass 1M)
 • Exakt sikte mot pallen, även på ohanterliga höjder
 • Bättre överblick över godset
 • Båda gafflarna i synfältet
 • Säker hämtning av pallar
 • Mindre skador på det transporterade godset
 • Bättre ergonomi för truckförare

Exakt sikte med laser...

... även på ohanterliga höjder

Kameraöverföring till hyttens monitor

Laserskyddsklass 1M, ingen risk för ögonskada

LIZZARD Target

 • Laserskyddsklass 1M, ingen risk för ögonskada
 • Exakt sikte mot pallen, även på ohanterliga höjder
 • Säker hämtning av pallar
 • Mindre skador på det transporterade godset
 • Bättre ergonomi för truckförare

Exakt sikte med laser

Utsikt från förarhytten

LIZZARD Cam

 • Med kamera
 • Bättre sikte på lasten
 • Säker lasting av godset
 • Båda gafflarna i siktfältet
 • Mindre skador på det transporterade godset
 • Bättre ergonomi för truckföraren

Kameraöverföring till hyttens monitor

Energiförsörjning via SmartSupply

Tekniska produktegenskaper

 • AHD-kamera med touchmonitor
 • Laserskyddsklass 1M, ingen risk för ögonskada
 • Trådlös energiförsörjning med VETTER SmartSupply (Bosch-batteri)
 • Signalöverföring via WiFi
 • Energisparläge: avstängning efter 120 sek
 • Batteritid minst 10 timmar i rumstemperatur
 • CE-överensstämmelse
 • Solid och robust teknik
 • Tillverkade i Tyskland
 • Plug & Play installation

Jämförelsen

Lastplockning utan LIZZARD

Dålig resp ingen synlighet av lasten

Lastplockning med LIZZARD

Lasten är synlig på monitorn i förarhytten, inklusive sikte med hjälp av den gröna lasern

Din direktkontakt

Frågor? Kontakta vår säljare Victor Sjönander